Değerlerimiz

Sun Grup ailesi olarak, bizleri biz yapan temel değerlerimizi sonsuz derecede önemsiyoruz. Vizyonumuz, şeffaflığımız ve bütünlüğümüzle, şirketimizin yarattığı olumlu etkilerin devamlılığını hedefliyoruz. Şirketimiz, Birleşmiş Milletler ‘in Küresel İlkeler Sözleşmesinin, BM İnsan Haklarının ve aile şirketi etik ve geleneklerimizin birlikteliğiyle yalnızca şirketimiz için değil, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve dünya için de güvenli, sağlıklı ve olumlu bir geleceği somutlaştırmaktadır.

“Sadece En İyisi Yeterlidir” ile tabir edilen şirket sloganımızın altında yatan ilke temellerimizi sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. Şirketimizle beraber ağımızda katkı payı olan bütün işbirlikçilerimizin bizlerle aynı istek ve amaç içerisinde olduğunu bilmekten gurur duymaktayız. Etik değerlimizin yazıya dökülmesi bizleri kuvvetli bağlar ve uzun süreli ilişkiler için bir sonraki aşamaya taşır niteliktedir.