Çevre Politikası

 

 

21. YÜZYILIN MEYDANA GETİRDİĞİ REKABET; MÜŞTERİ ODAKLI YÖNETİMİMİZE, SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞME SORUMLULUĞU GETİRMEKTEDİR.

İŞTE; BU GÖREV DOĞRULTUSUNDA ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMUŞ, TÜM ÇALIŞANLAR TARAFINDAN BENİMSENMESİ, UYGULANMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ VE SÜREKLİLİĞİ HEDEFLENMİŞTİR.

SUNGRUP A.Ş. olarak,

  • Hammadde tedariğinden, üretim, sevkiyat ve son tüketiciye kadar yaşam döngüsü bakış açısı ile çevreye duyarlı faaliyet göstermeyi,
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Çevreye olan etkilerimizi tespit ederek, çevre kirliliği yaratmayacak veya çevre kirliliğini en az seviyede tutacak şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi,
  • Doğal kaynak kullanımını mümkün olabilen en düşük seviyeye indireceğimizi,
  • Döngüsel ekonomi kapsamında atıklarımızı, geri kazanım öncesinde yeniden kullanımını sağlayacağımızı ve sıfır atık uygulamasına istinaden atıklarımızı minimize edeceğimizi,
  • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile tasarımdan atıkların bertaraf edilmesine kadar ürünlerimizden ve faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm etkileri ve çevre boyutlarını dikkate alarak çevresel performansımızı izleyeceğimizi ve sürekli iyileştireceğimizi,
  • Tüm ulusal yasal çevre yükümlülüklerine uyacağımızı,
  • Tüm çalışanlarımızı, çevrenin önemi ve çevre kirliliğinin etkileri konusunda eğitim ve duyurularımızla bilinçlendireceğimizi,
  •   ÇALIŞANLARIMIZLA BU DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ PAYLAŞARAK, TAKIM RUHUNU OLUŞTURMAK VE POLİTİKANIN SÜREKLİ TAKİPÇİSİ OLMAK YOLUNDA HİÇBİR ÖZVERİDEN KAÇINMAMAKTIR.